Довідкові видання


  • Василенко Олеся
  • 02 / 03 / 2012

Світ М.В.Лисенка

Микола Лисенко - великий український композитор, основоположник української класичної музики, засновник національно-музичної творчої школи. Піаніст і педагог, хоровий диригент і громадський діяч - і все це в одній людині. Його значення для української музичної культури неоціненне. Своєю творчістю він вперше спробував підсумувати величезний період розвитку вітчизняної музики на основі глибокого і всебічного вивчення народного життя і народної творчості. У Миколи Віталійовича в серці жила музика, сповнена дівочої зажури, козацьких веселощів, степового вітру й голосу бандури.

Постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2011 року N 3966-VIПро відзначення 170-річчя з дня народження Миколи Лисенка
http://zakon2.rada.gov.ua

БІОГРАФІЯ

Лисенко Микола Віталійович
http://uk.wikipedia.org
Матеріал з Вікіпедії. Біографія, творча спадщина, вшанування, список творів.

Лисенко Микола Віталійович
http://ukrfoto.net

Микола Лисенко
http://ukrainian-nation.org.ua

Микола Лисенко
http://www.pisni.org.ua
Біографія, пісні, ноти.

Микола Лисенко
http://100v.com.ua

Микола Лисенко (1842 — 1912) композитор, педагог, диригент, основоположник української класичної музики
http://www.ebk.net.ua

Поліщук .Т. Гетьман української музики//День.-2002.-№204.- 7 листопада
http://www.day.kiev.ua
В статті  - штрихи до біографії Лисенка, спроба подивитися на класика з позицій сьогодення. Інформація про те, як формувався талант музиканта, який прославив українську націю. Маловідомі факти про творчу, викладацьку і громадську діяльність, радощі та смутки, сім’ю, друзів, соратників і недругів М. В.Лисенка.
 

ТВОРЧІСТЬ

Андрієвський В. Микола Лисенко: в соту річницю народження:[Електронний ресурс].-Львів: Українське видавництво, 1942.-62 с.
http://diasporiana.org.ua
Електронна версія книги, виданої  в 1942 році, на вшанування сотої річниці з дня народження М.Лисенка. Короткий і доступний для широкого кола читачів нарис життя і творчості композитора.

Гальчинський Б. Значення етнографічно-фольклорної діяльності Миколи Лисенка для українського національного відродження другої половини ХІХ століття
http://www.ualogos.kiev.ua
Досліджується етнографічно-фольклорна, збиральницька, дослідницька та видавнича діяльність Миколи Лисенка у контексті українського національного відродження 2-ої половини ХІХ ст, а також значення його діяльності для української історії та культури.

Фортепіанна і хорова творчість М. Лисенка
http://akolada.org.ua

Щербанюк І. Микола Лисенко та Микола Гоголь до питання національного стилю в українській музиці
http://www.studii.com.ua
Рецепція М.Гоголя у творчості Миколи Лисенка, музичні інтерпретації українських повістей М. Гоголя в оперному жанрі, Гоголівська тематика у мистецькій спадщині Лисенка, опери М.Лисенка за творами М.Гоголя: "Різдвяна ніч", "Утоплена", "Тарас Бульба".

РЕФЕРАТИ

Життєвий та творчий шлях М.В.Лисенко
http://www.info-works.com.ua
Реферат. Життєвий та творчий шлях М.В.Лисенко, оперета „Чорноморці”, пісня „Ой надіну черевички”, висновок, література.

Життя і творчість українського композитора М.В. Лисенка
http://www.bestreferat.ru
Реферат. Життєвий шлях М. В. Лисенка, обробка народних пісень, романси, фортепіанна творчість, хорова творчість, опера “Тарас Бульба”, висновки.

Життя та творчість Миколи Лисенка
http://knowledge.allbest.ru
Реферат. Дитинство і родина Миколи Лисенка. Навчання в Лейпцігській консерваторії. Обробки народних пісень, праця про український музичний фольклор. Спілкування з композиторами "Могутньої кучки". Написання фортепіанних творів, опер, заснування хорового товариства.

Картина світу музичного театру М.В.Лисенка 1999 року
http://disser.com.ua
Автореферат дисертації.

М.Лисенко і Ф.Шопен у контексті українсько-польських культурних зв'язків 1999 року
http://disser.com.ua
Автореферат дисертації.

СТАТТІ

Бенч О. Микола Лисенко у просторі української традиції
http://www.nbuv.gov.ua
Статтю присвячено особливостям вивчення М. В. Лисенком української хорової народнопісенної традиції та її втіленню в творчості композитора.

Бодіна В. М. Лисенко та культура авторської присвяти в його творчій біографії (на прикладі камерно-вокальної та камерно-інструментальної музики композитора)
http://www.nbuv.gov.ua

Гальчинський Б.А. Микола Лисенко та український національний рух у І пол. 60-х рр. ХІХ ст.
http://www.nbuv.gov.ua
Досліджується участь Миколи Лисенка в українському національному русі І пол. 60-х рр. ХІХ ст., аналізуються джерела, що засвідчують зв’язок Миколи Лисенка з Київською студентською Громадою, діяльність якої була спрямована на розвиток освіти українського народу.

Горак Я. Львівські святкування столітнього ювілею Миколи Лисенка 1942 року
http://www.nbuv.gov.ua
Простежується перебіг святкувань у Львові столітнього ювілею Миколи Лисенка 1942 року за часу німецької окупації. Джерельною базою статті стали українські газети «Львівські вісті», «Наші дні», «Краківські вісті». Розглядається участь у святкуваннях родини М.Лисенка а також видатних особистостей Львова.

Зинченко Н. «Рада ЛЫСЕНКО: Украинская музыка погибнет без последователей...»//День.- 2011.-№218.- 30 листопада
http://www.day.kiev.ua
Інтерв’ю з онукою М.Лисенка про сучасний стан української класичної музики та спогади.

Історія
http://www.filarmonia.com.ua
Життєвий шлях М.Лисенка на тлі історії розвитку концертної, філармонічної та хорової діяльності Києва та його роль у культурі. Національна філармонія України.

Кашкадамова Н. Б. Історичні етапи інтерпретації фортеп’янних творів Миколи Лисенка
http://www.nbuv.gov.ua
У статті прослідковано історію виконання фортепіанних творів М. Лисенка в Західній Україні 1880 – кінець ХХ ст., розкрито процеси формування інтерпретаційної традиції.

Музей Миколи Лисенка
http://21st-century.org.ua
Короткий опис музею та контакти.

Николай Витальевич Лысенко - с его именем связана эпоха становления украинской музыки...
http://infokiev.com.ua
Жінки у житті М.Лисенка, листи кохання.

Садовникова Д.В., Микола Лисенко та Михайло Драгоманов: проблема міжособистісної комунікації
http://www.nbuv.gov.ua
У статті досліджено проблему міжособистісної комунікації М. Драгоманова та М. Лисенка у Київському університеті та "Старій громаді", зроблено аналіз їх спільних зацікавлень, встановлено роль їхніх контактів у особистісному формуванні та їх внеску у розвиток української культури.

Степаненко М. Невідомий лист Миколи Лисенка
http://www.nbuv.gov.ua
Чотири невідомі листи М. Лисенка, написані Варварі Іванівні Ясевич в період між 1900 і 1904 рр, зберігаються в Рукописному відділі Пушкінського Дому в Санкт-Петербурзі. Текст одного з них є яскравим свідченням щирих і дружніх взаємин М. Лисенка з родиною видатного українського історика і громадського діяча Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834–1908), турботи композитора про долю його сина Дмитра.

АУДІО ТА ВІДЕО

Дворянин Николай Лысенко
http://1tv.com.ua
Документальний фільм з циклу "Киевская старина. Мир искусства".

Микола Лисенко
http://muzofon.com
Аудіозаписи композицій М.В. Лисенка.

Микола Лисенко
http://umorina.info
Аудіозаписи композицій Миколи Лисенка.
 
Микола Лисенко
http://gosong.net
Аудіо- та відеозаписи композицій Миколи Лисенка.
 

Микола Лисенко
http://www.youtube.com
Підбірка відео – арії, уривки з концертів та вистав.

НОТИ

Боже великий, єдиний.:[Ноти]/муз. М.Лисенко, сл. О.Кониського
http://proridne.com
Ноти, текст, історія твору.

Думи мої, думи мої.:[Ноти]/муз. М.Лисенко, сл.Т.Шевченко
http://nashe.com.ua
Ноти та текст.

Микола Лисенко
http://composer.ucoz.ua
Ноти до композицій.

БІБЛІОГРАФІЯ

Електронний архів. Книга «Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, музика і політика України XIX - початку XX століття»
http://books.irf.kiev.ua

Каганець О. Книжка про Лисенка
http://www.litforum.org
Інтерв’ю з автором книги.

Подвижник людського духу: до 170-річчя від дня народження М. В. Лисенка (1842-1912)
http://biblio.lib.kherson.ua

Сюта Б. Рецензія «Світ Миколи Лисенка»
http://www.i-pro.kiev.ua
Рецензія на книгу-альбом. Про художній дизайн, ілюстрації, текстову частину та актуальність видання.